Pälkäne Yhteisötalo -hanke


Valitettavasti meidän rakennuskantamme on suunniteltu siten, että se ei tue yhteisöllisyyden syntymistä naapurustossa. Kaikki rakennusten lämpimät tilat on jyvitetty jonkun asukkaan yksinomaiseen käyttöön. Palomääräysten vuoksi rappukäytäviin ei ole asunnoista ikkunoita eikä rappukäytäviä saa sisustaa tai kalustaa. Pitkät ja kylmät talvet kuitenkin edellyttäisivät, että yhdessä pitäisi olla mahdollista viettää aikaa myös sisätiloissa.

Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys käynnisti vuoden 2021 alussa yhteisötaloprojektin, Sydänhämeen Yhteisötalot, jonka taustalla on aikaisempi Pälkäneen kunnan senioritalohanke viime vuosikymmenellä.

Kesällä 2021 Ympäristöministeriö myönsi kunnalle avustuksen Pälkäne Yhteisötalo -hankkeelle. Aloitteen hankkeesta teki Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistys. Hankkeessa lähtökohtana oli ennen kaikkea Pöllökartanon käytöstä saadut hyvät kokemukset. Hankkeen toteutusta varten valittin asiantuntijaksi varatuomari Samuel Kopperoinen Pelarcon Oy:stä, joka on ollut kehittämässä uudenlaisia sopimusmalleja yhteisölliseen asumiseen ja tekee Pälkäneen lisäksi selvitystyötä myös Jämsässä, johon myös suunnitellaan yhteisöllistä ikäihmisille suunnattua asuintaloa.

Kuntalaisille pidettiin syksyllä 2021 ideointityöpaja, jossa keskusteltiin yhteisöllisyyteen liittyvistä toiveista. Esille nousi myös kysymyksiä siitä, kenelle yhteisöllisyys sopii ja kuinka yhteisöllinen rakennuksen pitäisi olla. Lopputulemana oli, että yhdessä asuminen kiinnosti osallistujia ja hankkeelle toivottiin menestystä.

Kuva yleisötilaisuudesta Pälkäneeltä pidetystä työpajasta.

Talven 2022 aikana yhteisötaloa on konkretisoitu. Rajalantie 5 Luopioisissa ja Pälkäneenkuja 3 Onkkaalassa ovat rakennuspaikkoja, joille kunta on käynnistänyt kaavoitusprosessin. Kaavoitus laitetaan ajan tasalle vastaamaan tämän päivän tarpeita. Toki ympäristö pitää huomioida, mikä erityisesti Onkkaalassa aiheuttaa jonkin verran lisää työtä.

Arkkitehti Salla Paakkunaisen kanssa on työstetty eteenpäin, mitä yhteisöllinen talo voisi tarkoittaa. Rajalantielle on valmisteltu luonnokset yhdessä eläkeyhdistyksen kanssa. Kevään aikana syntyy luonnos myös myös Pälkäneenkujalle.

Yhteisötalon suunnitelmia esiteltiin 11.5.2022 Luopioisten seurakuntatalolla. Tilaisuudessa kerrottiin yhteisöllisestä asumisesta Osuuskunta Pöllökartanon johdolla sekä käytiin läpi talojen toteutussuunnitelma ja rakennusaikatulu.

Lisätietoja yhteisötalon toteutuksesta antavat elinvoimajohtaja Sirkku Mäkelä Pälkäneen kunnasta sekä Seppo Kääriäinen Eläkeliiton Sydänhämeen yhdistyksestä.

Pälkäne Yhteistötalohankkeen loppuraportti

Alla tunnelmakuvia yhteisötalohankkeen yleisötilaisuudesta Tiina Poutasen piirtämänä.